DESCRIPCIÓ

Thema Condens és una caldera disponible en una versió de tipus mixt (calefacció + aigua calenta) amb 25 kW i en models de només calefacció (AS) en 25 i 30 kW amb la possibilitat de ser instal·lats en connexió a un interacumulador extern per produir grans quantitats d’aigua calenta.

Les excel·lents prestacions que proporciona aquesta caldera poden controlar d’una manera clara i fàcil per part de l’usuari. A més dels botons, que d’una manera intuïtiva permeten realitzar les funcions més bàsiques, la seva pantalla digital informa sobre temperatures, pressions i possibles errors de funcionament (autodiagnòstic) i, juntament amb la resta d’elements del panell, permet al servei tècnic configurar la caldera. Actuant sobre els comandaments s’obté de forma senzilla el confort desitjat.

Es tracta d’una caldera de gran demanda enfocada cap a la màxima eficiència energètica.